Durf te schrijven

Dialoog

Wat personages zeggen en de manier waarop ze dat doen, bepaalt het beeld dat de lezer van hen krijgt. Goede dialogen zijn dan ook essentieel voor een goed verhaal. Bovendien verduidelijken ze de verhoudingen tussen de personages en de situaties waarin zij zich bevinden. In deze schrijfcursus leer je hoe je effectieve dialogen schrijft.

Module 1: Ritme

Aan de hand van voorbeelddialogen leer je dat taal door het gebruik van verschillende ritmes sterker of juist zwakker overkomt.

Module 2: Conflict

Geen verhaal zonder conflict. Zo klinkt het motto van veel bekende schrijvers. In de tweede module van deze schrijfcursus bekijken we hoe dialogen bijdragen aan het conflict. En leer je ook hoe belangrijk dingen kunnen zijn die níet worden gezegd. Je bekwaamt je in deze module daarom ook in het schrijven van dialogen met een indirecte boodschap.

Module 3: Directe, indirecte en vrije indirecte rede

Een goede dialoog is één ding, maar hoe presenteer je die aan de lezer? Vaak worden de directe en de indirecte rede afwisselend toegepast. Je oefent in deze module met beide schrijfvormen én met de mengvorm: de vrije indirecte rede.

Net als de andere schrijfcursussen van Editio is de cursus Dialoog Schrijven niet alleen heel leerzaam, maar ook leuk om te doen. En vergeet niet: je doet het niet alleen, je werkt samen met anderen naar hetzelfde doel.

Ik heb een aantal technieken geleerd die belangrijk zijn bij het schrijven van fictie. Ik heb meer zicht gekregen op mijn vaardigheden in dat opzicht.
Herman Kraaij

Contact