Schrijf ongeacht alles

Hoe werken de online opleidingen?

Belangrijk voordeel van onze online schrijfcursussen is dat u zowel uw eigen competenties verbetert en aan uw eigen project kunt werken. U heeft dus direct voordeel door de koppeling aan uw werkpraktijk. Hoe werken de online opleidingen verder?

Inloggegevens

Na inschrijving ontvangt u van Editio een factuur. Na betaling van de factuur ontvangt u een dag voordat de cursus van start gaat uw inloggegevens. Daarmee kunt u op de dag dat de cursus begint inloggen.

Online leerplatform

Met behulp van uw inloggegevens krijgt u toegang tot het interactieve platform waar alle informatie en uitleg van de cursus te vinden is, waar berichten kunnen worden verzonden naar tutors en medecursisten en waar gereageerd kan worden op de gemaakte opdrachten van medecursisten.

Opzet en duur van de opleiding

De cursusweken lopen van woensdag tot en met dinsdagavond. Er zijn elke week twee opdrachten. U kunt hieraan werken waar u ook bent en wanneer het u schikt. U kunt uw gemaakte opdrachten uploaden op het platform, hier is het zichtbaar voor tutor en medecursisten. Hier krijgt u feedback van de tutor en kunt u reageren op het werk van uw medecursisten. Het is wel van belang dat u zich aan het weekritme houdt, zodat iedereen in de lesgroep in hetzelfde onderdeel van de cursus zit.

Werklast

De gemiddelde werklast van de cursussen ligt rond de vier uur per week.

Groepsgrootte

Lesgroepen zijn nooit groter dan tien deelnemers. U heeft dus intensief contact met medecursisten en met uw tutor.

Demo-video.

Voor verdere uitleg, bekijk hier de demonstratievideo.

Onderwijsmodel

De online schrijfcursussen van Editio zijn gebaseerd op het model van het Creative Writing Program van de Universiteit van Oxford.

  • Uitleg: U leert alles over het schrijfproces.
  • Lezen: Door het werk van anderen te analyseren wordt uzelf ook een betere schrijver.
  • Schrijven: Schrijven leert u door het te doen. U gaat aan de slag met inspirerende schrijfopdrachten.
  • Feedback: U ontvangt feedback op uw schrijfopdrachten van de tutor en van uw medecursisten.

Voor meer informatie over opzet en inhoud van de cursussen bel: 020 – 620 80 56 (kantooruren)