Samen naar hetzelfde doel

Vragen

Waar kan ik terecht met een opmerking of vraag?

Opmerkingen over de website of cursus, kun je doorgeven door te mailen naar contact@editio.nl
Technische ondersteuning: admin@editio.nl

Wij antwoorden altijd binnen 48uur!

Ik heb geen computerervaring, kan ik dan toch de Editio-cursussen volgen?

Als je in staat bent geweest deze vraag te openen , ben je zeker ook in staat om een cursus te volgen. Zo eenvoudig is het! Kijk vooral ook naar de video demo, daar wordt uitgelegd hoe het Editio-systeem  werkt.

Ontvang ik een certificaat bij het afronden van een cursus?

Ja dat kan! Als je een Editio-cursus hebt afgerond, kun je per post een certificaat ontvangen. Daarvoor hebben we vanzelfsprekend je postadres nodig. Na het afronden van de cursus kan je het certificaat aanvragen. Als je na uiterlijk twee weken nog niets hebt ontvangen, neem dan even contact met ons op.

Wat zijn de systeemeisen voor Editio

Editio werkt op Windows en Apple computers die gebruik maken van de webbrowser Google Chrome, Firefox en Safari.
Zorg wel dat je een up-to-date webbrowser hebt!

Let op: de webbrowser Internet Explorer werkt niet goed met het EDITIO cursussysteem.

Wij raden Google Chrome aan, de installatie is heel eenvoudig, via de volgende stappen
Hier kun je de directe download-link vinden: https://www.google.com/intl/nl/chrome/
Mocht je nog vragen hebben, of stap voor stap hulp willen krijgen, stuur dan een mail naar admin@editio.nl

Wat wordt verstaan onder niveau?
​Voor alle Editio cursussen wordt uitgegaan van HBO denk- en werkniveau. ​
Beginner: Degene die niet eerder actief bezig is geweest met schrijven en geen schrijfcursussen heeft gevolgd.
Gevorderd: Degene die al bezig is met schrijven en/of een of meerdere schrijfcursussen heeft gevolgd.
Ervaren: Degene die regelmatig schrijft, een of meer schrijfcursussen heeft gevolgd en/of heeft gepubliceerd in tijdschrift of boek.
Klachtenprocedure
Editio streeft ernaar haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Ben je ontevreden over deze dienstverlening, dan vragen wij je hierover contact op te nemen met Bob van der Burg via contact@editio.nl

Wil je een officiële klacht indienen? Om je te verzekeren van een goede afhandeling van je klacht heeft Editio een duidelijke klachtenprocedure. Editio beschouwt klachten als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

De procedure

1. Klacht indienen
Je kunt je klacht schriftelijk indienen, omdat je tekst dan het uitgangspunt is van de behandeling en niet een eventuele interpretatie van de klacht door een werknemer. Naast de melding per brief of per e-email is er ook een mogelijkheid via het contactformulier op onze website. Je ontvangt binnen 48 uur een ontvangstbevestiging. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

2. Je klacht wordt in behandeling genomen
De klacht wordt onderzocht door de verantwoordelijke functionaris, die voor een toelichting contact met je zal opnemen. Daarnaast wordt uiteraard binnen Editio gesproken met de persoon of personen die met de klacht te maken hebben. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld. Indien er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, word je hiervan binnen deze termijn op de hoogte gesteld, waarbij de reden van het uitstel wordt toegelicht. Bovendien ontvang jedan een indicatie van wanneer uitsluitsel over je klacht zal worden gegeven.
Klachten en de wijze van afhandeling wordengeregistreerd en tot en met een jaar na de definitieve afhandeling bewaard.

3. Uitspraak
Op basis van de verzamelde informatie wordt tot een uitspraak gekomen. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeteracties Editio aanbrengt.
Uiteraard wordt bij een ongegronde en deels gegronde klacht de uitspraak gemotiveerd. Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.

4. Oneens met de uitspraak?
Wanneer je het met de uitspraak oneens bent, kun je binnen één maand na ontvangst schriftelijk bezwaar indienen. Je klacht zal dan worden behandeld door een onafhankelijke beoordelaar: P.A.J.de Jong, voormalig bestuursvoorzitter WPG Uitgevers. Je wordt dan uitgenodigd om je bezwaar mondeling toe te lichten. Binnen één maand na dit gesprek ontvang je schriftelijk bericht over de uitspraak. De uitspraak van de onafhankelijke beoordelaar is bindend.

Uitzonderingen
Vragen of opmerkingen over een factuur. Hiervoor kun je mailen naar contact@editio.nl met als titel FACTUUR + FACTUURNUMMER

Bestellen

Kan ik in termijnen betalen?

Ja, het is mogelijk om in termijnen te betalen. Neem hiervoor contact met ons op via het onderstaande formulier.

Wat gebeurt er als ik me heb ingeschreven en heb betaald?

Je ontvangt dan per e-mail je inlogcode. Hiermee kun je inloggen in de leeromgeving MijnEditio.  Op de startdatum krijg je toegang tot de door jou gekozen cursus.

Contactformulier