Competence, like truth, beauty and contact lenses, is in the eye of the beholder.

De EDITIO Methode

Het schrijfonderwijs van EDITIO kent vier pijlers, die in alle cursussen terugkeren:

  • Uitleg: over alle aspecten van het schrijfproces, als ‘opbouw’, plot’, ‘perspectief’, ‘stijl’.
  • Lezen: hoe goede schrijvers het doen.
  • Schrijven: je gaat zelf aan het werk aan de hand van gestructureerde en inspirerende opdrachten
  • Feedback: je schrijfopdrachten worden gelezen en becommentarieerd door de Editio-tutor, maar ook door je medecursisten. (De tijdsbelasting ligt voor alle cursussen gemiddeld tussen drie en vier uur per week)