Brieven aan een jonge schrijver

Er zijn heel veel boeken verschenen over het schrijven en het schrijfproces. ‘The art of fiction’ van John Gardner is waarschijnlijk het allerbekendste. Renate Dorrestein schreef  ‘Het geheim van de schrijver’. Stephen King combineert in ‘On writing’ (vertaald als ‘Over leven en schrijven’) autobiografie met lessen over het ambacht. Norman Mailer kijkt in ‘The Spooky Art’ terug op een lang leven gevuld met boeken, schrijven, en literatuur. ‘How fiction works’ van James Woods, is wat academischer –  Woods is niet alleen criticus van The New Yorker, maar ook professor aan Harvard – maar heel goed. ‘Het schrijven van een roman’  van Arie Storm is een opgewekte en aanstekelijk geschreven aanmoediging om aan het werk te gaan.
De kleine handreiking over de kunst van het proza schrijven die Colum McCann het licht heeft doen zien, is de moeite van het lezen meer dan waard. Colum McCann is een heel goede schrijver en dit boekje is advies en goede raad van iemand die weet wat schrijven inhoudt. Die weet heeft van de worstelingen, teleurstellingen, het intense gevoel van geluk en van de woede en zelfhaat die onvermijdelijk je deel worden als je schrijft.
‘Vertrouw op de taal – het personage komt eruit voort en uiteindelijk zal ook de plot zich aandienen.’  Dat is andere koek dan draai eerst een goed plot in elkaar en bedenk er personages bij, of omgekeerd desnoods. ‘Plot is de bijrijder in een goed verhaal, want wat er gebeurt is nooit zo interessant als hoe het gebeurt.’
Het maakt dat je gaat nadenken over de vraag wat schrijven eigenlijk inhoudt. Er zijn geen regels zegt McCann, accepteer de tegenstrijdigheden. Je moet bereid zijn op een en hetzelfde moment twee of meer tegengestelde ideeën in je hand te houden. Het draait uiteindelijk, zegt hij, allemaal om empathie. En dat is moeilijk en heftig.
‘Het vinden van hét moment van een verhaal – of zelfs hét moment van een scène – kan een van de grote openbaringen van het schrijfproces zijn.’ En: ‘Falen is goed, Uit falen blijkt ambitie. Uit falen blijkt dapperheid.’
Al die andere boeken en boekjes geschreven over het schrijven zelf, met aanwijzingen, onthullingen, en goede raad zijn allemaal op hun eigen manier nuttig. Maar dit zijn brieven over wat schrijven wezenlijk inhoudt. Lezen!

Colum McCann: Brieven aan een jonge schrijver.
De Harmonie € 17,50