Lage Landen Schrijfweek | Elvis Peeters

De Stichting Beter Schrijven organiseert deze zomer in samenwerking met Editio een schrijfweek voor jong talent. Twintig aspirant schrijvers vertrekken in augustus naar Ulestraten, Limburg, om  te schrijven, de schrijver in zichzelf  te ontwikkelen en workshops te volgen van bekende Nederlandse en Vlaamse schrijvers. Ter voorbereiding gaan we met een aantal van deze  begeleiders in gesprek.

Elvis Peeters, pseudoniem van Jos Verlooy, maakt muziek, schrijft met (schrijf)partner boeken, en stukken voor toneel, zingt, performt en oh ja, hij vertaalt ook.

Waarom Elvis Peeters?
Eenvoudig. Ik stam uit het punktijdperk, Elvis Costello was nieuw, maar de aloude Elvis Presley stierf, net nu er twee Elvissen in de rockscene rondliepen, dus dacht ik: hey, er is een Elvis vacant, die plek neem ik in. En het dichtst bij Presley als oervlaamse naam kwam Peeters.

Je schrijft boeken met partner Nicole van Bael. Hoe is de verdeling tussen jullie?
Eigenlijk komt het hierop neer: wij herschrijven elkaars bijdragen. Ik gebruik de teksten van Nicole als inspiratie. Ik lees ze niet eerst van a tot z, nee, ik begin al vanaf de eerste regels te interpreteren en te herschrijven en dan zie ik hoever ik kom met wat zij oorspronkelijk schreef. Soms kan ik met de tweede helft, of het laatste derde van wat zij schreef niets meer aanvangen, en dan moeten we praten. Dat doen we minstens eens per week, en vaker in de eindfase van een boek of toneelstuk. Dan bepraten we de personages en hun handelingen en onze formuleringen en zoeken naar een concensus. Nicole gaat in dezelfde trant te werk met wat ik haar aflever, maar op haar manier. We kunnen niet in dezelfde ruimte schrijven dus ieder zoekt zijn eigen schrijfstek op. Het is dus niet zo dat we ieder een hoofdstuk of een personage voor onze rekening nemen. Nee, de hele tekst is door vier handen en twee hoofden gegaan.

Heb je ook boeken alleen geschreven?
Mijn dichtbundels. Nicole vindt poëzie niet haar ding. Ze heeft er wel een mening over, maar ze vindt het een overschat genre in deze tijden.

Hoe beïnvloeden muziek, theater, proza en poëzie je werk?
Het beste wordt dat geïllustreerd door de literaire concerten die we maken. We schrijven verhalen met een poëtische taal, heel ritmisch en welluidend, die gemakkelijk door muziek kunnen worden ondersteund of gedragen. Een voorbeeld is de tekst Henric, een theatertekst rond Henric van Veldeke die we gebruikten als podiumtekst voor het literaire filmconcert Henric, met o.a. liederen van de middeleeuwse minnezanger Henric van Veldeke. Toen die tekst in het tekstboek Ik bid de liefde, samen met 33 door mij hertaalde minneliederen van Van Veldeke, verscheen, werd hij geïnterpreteerd en besproken in Poëziekrant als een gedicht.

“Moderne toneelteksten zijn vaak een gift aan de regisseur.”

Wat wil je deelnemers van de schrijfweek laten ervaren in jouw workshop ?
Ik wil ze laten ervaren hoe bevrijdend hedendaagse toneelteksten kunnen zijn, die lijken wel aan minder regels gebonden dan proza of poëzie. Moderne toneelteksten zijn vaak een gift aan de regisseur, die er vele kanten mee uitkan. Bij sommige auteurs is het niet duidelijk wat de dialogen of de regieaanwijzingen zijn. Sommige auteurs werken met veel neologismen (red: nieuwe gevormde woorden) die grote zeggingskracht hebben, zonder de context van pakweg poëzie. Andere toneelteksten lijken dan weer eerder essays of romans, en niettemin voor de scène bedoeld. Het zijn teksten die tussen auteur en publiek het medium toneel/speler/regisseur veronderstellen. Als je ze leest zonder dat tussenmedium openen ze onverwachte deuren, die je niet vaak in poëzie of proza terugvindt. Ik pak dat aan met voorbeelden uit het werk van o.a. Pourveur, Müller, Bernhard, Goetz, Koltès, Fassbinder, Mamet, Schwab, Kane…


Elvis Peeters is performer, toneelschrijver, scenarist, en vooral romancier en dichter. Zijn roman Dinsdag werd genomineerd voor de AKO Literatuurprijs en de Libris Literatuur Prijs. Daarnaast is er een lange lijst met theatervoorstellingen die door hem zijn geschreven.

Tijdens de Lage Landen Schrijfweek geeft hij de workshop Theater tussen poëzie en proza. Meld je hier aan voor de Lage Landen Schrijfweek.