Hoe neem je de lezer mee in het onderwerp?

‘Een goede raad van mij’ zegt Corona, ‘denk bij het schrijven vooral níet: wat wil ík als auteur kwijt over dit thema’ maar denk: wat wil de lézer erover weten? In de cursus leer ik deelnemers om het schrijfproces in te delen in vijf stappen. Elke stap brengt nieuwe vragen en overwegingen met zich mee. Omdat elke deelnemer tijdens de cursus werkt met een thema uit de eigen werkpraktijk, bouwt hij of zij stapsgewijs aan een voldragen eindproduct. Deelnemers zijn over het algemeen erg enthousiast over het rendement.’

Duidelijke opdracht

‘En ga bij het schrijven van beleidsteksten ook nooit aan de slag zonder duidelijke opdracht,’ vervolgt ze, ‘dan geef je de opdrachtgever een vrijbrief om het eindresultaat af te schieten of terzijde te leggen. Bovendien is het werken zonder opdracht funest voor de lol in het schrijven. Dan kan het schrijfproces een ware martelgang worden. Stap één in het schrijfproces is mét stip: het managen van de opdracht.’

Halloween schrijfopdracht: I created a monster

Verdieping / 27 oktober 2017

De geheimen van het dichten

Verdieping / 11 februari 2015

5 films waarvan je nog niet wist dat het boekverfilmingen zijn

Thema's / 11 mei 2017