Ultrakort verhaal van schrijftalent Walter Koppe

*

Zon

De zon beukt ongenadig op de droge grond, zoals zij de afgelopen millennia elke dag heeft gedaan. De oppervlakte van de uitgedroogde planeet bestaat uit zand- en rotswoestijnen. Gletsjers en poolkappen zijn al lang geleden gesmolten. Grote meren zijn omgezet in onafzienbare zoutvlakten. Kilometers diepe oceanen, die eens het grootste deel van de planeet bedekten en trots de continenten scheidden, zijn verworden tot stroperige, ultrazoute en levenloze binnenzeeën van hooguit enkele honderden meters diep. Op het land kunnen alleen op zeldzame plaatsen enkele lagere plantensoorten zich handhaven door de weinige keren dat de omstandigheden rijpvorming mogelijk maken.

Kleine schokkende bewegingen net onder de oppervlakte doen het zand licht bewegen. Het zijn de stuiptrekkingen van een net overleden molrat. Zandrimpels vormen een tijdelijk monument voor deze gebeurtenis. Na 215 miljoen jaar zijn zoogdieren uitgestorven op deze kleine derde planeet van een onbeduidende zon.

*

 

Kort verhaal: Afscheid van Dweezil

Podium / 4 februari 2016

Kort verhaal: Bestemming

Podium / 24 maart 2016

Martje Tromp

Kort verhaal: De enclave

Podium / 23 juni 2016