Feedback op je schrijfopdracht plus een super kerstkorting cadeau!

[Deadline verstreken]

Editio levert dit jaar een bijdrage aan de Hebban Adventkalender. Maak deze schrijfopdracht en krijg feedback op jouw tekst. Je tekst mag maximaal 400 woorden zijn. Onder de opdracht kun je tekst schrijven. Succes!

Het kerstdiner

Kerst draait om stilstaan en stilte. Stilstaan bij wat je hebt, met je gezin, je familie en andere geliefden. Stilte in kerken en wandelingen op de hei. Maar bij dat stilstaan en al die familie komen vaak ook de ongemakkelijke stiltes voorbij drijven. Bij het kerstdiner bijvoorbeeld.

De opdracht
Je gaat een kerstscène schrijven. Een gezin zit aan het kerstdiner. Een van de gezinsleden heeft een geheim. Bedenk van tevoren goed wat het geheim is. Het duurt minstens de helft van de scène tot degene met het geheim zijn verhaal vertelt. Laat ongemakkelijke stiltes vallen en beschrijf de stilte zonder het woord ‘stilte’ te gebruiken. De stiltes kunnen zowel voor als na de bekentenis vallen.

Checklist voor het schrijven

✔️Print je tekst uit, en het liefst in een ongebruikelijk en redelijk groot lettertype. Dit kan al helpen om met een nieuwe blik naar je werk te kijken.

✔️Lees de tekst hardop aan jezelf voor. Herschrijf een zin als je erover struikelt tijdens het lezen. Komt één bepaald woord acht keer voor in vier zinnen? Hoe zit het met het ritme in de tekst? Wisselen lange en korte zinnen elkaar af? Het houdt de lezer bij de les.

✔️Kan het erger/grappiger/spannender?* (* Wat van toepassing is.)

✔️Gebruik alle zintuigen. De lezer wil alles horen, zien, ruiken, voelen, proeven, meemaken.

✔️Zijn spelling en grammatica in orde?

✔️Kan het korter? Welke woorden kunnen weg? Geef jezelf de opdracht om bijvoorbeeld vijftien procent van het aantal woorden te schrappen. Dit is een heel goede opdracht voor herschrijven op zinsniveau.


Speciaal voor de feestdagen

Alleen en speciaal voor de feestdagen. Geef iemand anders of jezelf een 6-weekse schrijfcursus cadeau. Normaal 335 euro, nu met 25% korting voor €251,25. Deze aanbieding geldt op de volgende cursussen: Fictie 1, Thriller schrijven, Bloggen, Non-fictie 1 (Basis) en Poëzie schrijven.

Meer informatie

Schrijfopdracht: Hou je nog een beetje van me?

Zelf aan de slag / 8 februari 2018

Schrijfopdracht: Niet voor jou bedoeld!

Zelf aan de slag / 25 augustus 2017

Schrijfopdracht: Wat ging eraan vooraf?

Zelf aan de slag / 3 augustus 2017