Durf te schrijven

Perspectief & Verteller

De keuze voor verteller en perspectief is van invloed op het verloop van het verhaal. In deze schrijfcursus leer je vanuit welke verteller en welk perspectief je een verhaal kunt vertellen en welke consequenties deze keuze heeft op het verloop van je verhaal. Je schrijft een eigen scene vanuit een door jouw gekozen perspectief en herschrijft die nogmaals op basis van de feedback.

Module 1: Vertelperspectief

Bij het schrijven van een verhaal gebruik je vaak het ik-perspectief. Maar wat gebeurt er wanneer je schrijft vanuit de eerste persoon meervoud (we), de tweede (je) of derde persoon (hij/zij)?

Module 2: Personaal perspectief en alwetende verteller

Wat zijn de mogelijkheden en bezwaren zijn van elk perspectief?

Module 3: Waarneming en conflict

Ieder verhaal kent een conflict. Dit conflict ontstaat vaak doordat personages gebeurtenissen op hun eigen manier waarnemen en ervaren. Je leert hoe de keuze voor verteller en perspectief van invloed is op het verloop van het verhaal. Je schrijft je eigen scène en herschrijft die nogmaals op basis van de feedback van je tutor

 

Uitdagend was het, tot mijn verrassing en plezier. Er valt bij jullie echt iets te leren.
Willeke Roerdinkholder

Contact